تصاویر ساعت حرم
در تصاویر زیر مناره ی ساعت حرم حضرت امیرالمومنین (ع) را از زوایای مختلف مشاهده می کنید. مناره ای که در صفحه ی اول سایت ما برای نمایش ساعت از آن استفاده کرده ایم. این مناره درست روبروی ایوان طلای حرم حضرت علی (ع) قرار دارد.