اوقات شرعی امروز شهر اردبيل
اذان صبح : ۰۳:۱۷ طلوع آفتاب : ۰۵:۰۲
اذان ظهر : ۱۲:۱۳ غروب آفتاب : ۱۹:۲۵
اذان مغرب : ۱۹:۴۶ نیمه شب شرعی : ۲۳:۲۱
اوقات شرعی ماهیانه شهر اردبيل
بمنظور مشاهده و محاسبه اوقات شرعی در بازه های زمانی دیگر یا شهرهای دیگر می توانید به صفحه محاسبه اوقات شرعی مراجعه فرمایید.
تاریخ تاریخ قمری تاریخ میلادی اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۱ شوال ۱۴۴۵ ۲۰ آوریل ۲۰۲۴ ۰۴:۰۰ ۰۵:۳۴ ۱۲:۱۶ ۱۸:۵۸ ۱۹:۱۸ ۲۳:۲۹
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۲ شوال ۱۴۴۵ ۲۱ آوریل ۲۰۲۴ ۰۳:۵۸ ۰۵:۳۳ ۱۲:۱۵ ۱۸:۵۹ ۱۹:۱۹ ۲۳:۲۹
۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۳ شوال ۱۴۴۵ ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ ۰۳:۵۷ ۰۵:۳۱ ۱۲:۱۵ ۱۹:۰۰ ۱۹:۲۰ ۲۳:۲۸
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴ شوال ۱۴۴۵ ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ ۰۳:۵۵ ۰۵:۳۰ ۱۲:۱۵ ۱۹:۰۱ ۱۹:۲۱ ۲۳:۲۸
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۵ شوال ۱۴۴۵ ۲۴ آوریل ۲۰۲۴ ۰۳:۵۳ ۰۵:۲۹ ۱۲:۱۵ ۱۹:۰۲ ۱۹:۲۲ ۲۳:۲۸
۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۶ شوال ۱۴۴۵ ۲۵ آوریل ۲۰۲۴ ۰۳:۵۲ ۰۵:۲۷ ۱۲:۱۵ ۱۹:۰۳ ۱۹:۲۳ ۲۳:۲۷
۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۷ شوال ۱۴۴۵ ۲۶ آوریل ۲۰۲۴ ۰۳:۵۰ ۰۵:۲۶ ۱۲:۱۵ ۱۹:۰۴ ۱۹:۲۴ ۲۳:۲۷
۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۸ شوال ۱۴۴۵ ۲۷ آوریل ۲۰۲۴ ۰۳:۴۹ ۰۵:۲۵ ۱۲:۱۴ ۱۹:۰۵ ۱۹:۲۵ ۲۳:۲۷
۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۹ شوال ۱۴۴۵ ۲۸ آوریل ۲۰۲۴ ۰۳:۴۷ ۰۵:۲۴ ۱۲:۱۴ ۱۹:۰۶ ۱۹:۲۶ ۲۳:۲۶
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۰ شوال ۱۴۴۵ ۲۹ آوریل ۲۰۲۴ ۰۳:۴۵ ۰۵:۲۲ ۱۲:۱۴ ۱۹:۰۶ ۱۹:۲۷ ۲۳:۲۶
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۱ شوال ۱۴۴۵ ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ ۰۳:۴۴ ۰۵:۲۱ ۱۲:۱۴ ۱۹:۰۷ ۱۹:۲۸ ۲۳:۲۶
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۲ شوال ۱۴۴۵ ۱ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۴۲ ۰۵:۲۰ ۱۲:۱۴ ۱۹:۰۸ ۱۹:۲۹ ۲۳:۲۵
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۳ شوال ۱۴۴۵ ۲ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۴۱ ۰۵:۱۹ ۱۲:۱۴ ۱۹:۰۹ ۱۹:۲۹ ۲۳:۲۵
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۴ شوال ۱۴۴۵ ۳ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۳۹ ۰۵:۱۸ ۱۲:۱۴ ۱۹:۱۰ ۱۹:۳۰ ۲۳:۲۵
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۵ شوال ۱۴۴۵ ۴ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۳۷ ۰۵:۱۷ ۱۲:۱۴ ۱۹:۱۱ ۱۹:۳۱ ۲۳:۲۴
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۶ شوال ۱۴۴۵ ۵ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۳۶ ۰۵:۱۵ ۱۲:۱۴ ۱۹:۱۲ ۱۹:۳۲ ۲۳:۲۴
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۷ شوال ۱۴۴۵ ۶ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۳۴ ۰۵:۱۴ ۱۲:۱۳ ۱۹:۱۳ ۱۹:۳۳ ۲۳:۲۴
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۸ شوال ۱۴۴۵ ۷ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۳۳ ۰۵:۱۳ ۱۲:۱۳ ۱۹:۱۴ ۱۹:۳۴ ۲۳:۲۳
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۹ شوال ۱۴۴۵ ۸ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۳۱ ۰۵:۱۲ ۱۲:۱۳ ۱۹:۱۵ ۱۹:۳۵ ۲۳:۲۳
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳۰ شوال ۱۴۴۵ ۹ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۳۰ ۰۵:۱۱ ۱۲:۱۳ ۱۹:۱۶ ۱۹:۳۶ ۲۳:۲۳
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۱۰ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۲۹ ۰۵:۱۰ ۱۲:۱۳ ۱۹:۱۷ ۱۹:۳۷ ۲۳:۲۳
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۱۱ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۲۷ ۰۵:۰۹ ۱۲:۱۳ ۱۹:۱۸ ۱۹:۳۸ ۲۳:۲۲
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۱۲ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۲۶ ۰۵:۰۸ ۱۲:۱۳ ۱۹:۱۸ ۱۹:۳۹ ۲۳:۲۲
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۴ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۱۳ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۲۴ ۰۵:۰۷ ۱۲:۱۳ ۱۹:۱۹ ۱۹:۴۰ ۲۳:۲۲
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۵ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۱۴ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۲۳ ۰۵:۰۷ ۱۲:۱۳ ۱۹:۲۰ ۱۹:۴۱ ۲۳:۲۲
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۶ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۱۵ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۲۲ ۰۵:۰۶ ۱۲:۱۳ ۱۹:۲۱ ۱۹:۴۲ ۲۳:۲۱
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۷ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۱۶ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۲۱ ۰۵:۰۵ ۱۲:۱۳ ۱۹:۲۲ ۱۹:۴۳ ۲۳:۲۱
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۸ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۱۷ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۱۹ ۰۵:۰۴ ۱۲:۱۳ ۱۹:۲۳ ۱۹:۴۴ ۲۳:۲۱
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۹ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۱۸ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۱۸ ۰۵:۰۳ ۱۲:۱۳ ۱۹:۲۴ ۱۹:۴۵ ۲۳:۲۱
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۰ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۱۹ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۱۷ ۰۵:۰۲ ۱۲:۱۳ ۱۹:۲۵ ۱۹:۴۶ ۲۳:۲۱
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۱ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۲۰ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۱۶ ۰۵:۰۲ ۱۲:۱۳ ۱۹:۲۵ ۱۹:۴۷ ۲۳:۲۱