اوقات شرعی امروز شهر شهرکرد
اذان صبح : ۰۳:۲۵ طلوع آفتاب : ۰۵:۰۱
اذان ظهر : ۱۲:۰۴ غروب آفتاب : ۱۹:۰۸
اذان مغرب : ۱۹:۲۷ نیمه شب شرعی : ۲۳:۱۶
اوقات شرعی ماهیانه شهر شهرکرد
بمنظور مشاهده و محاسبه اوقات شرعی در بازه های زمانی دیگر یا شهرهای دیگر می توانید به صفحه محاسبه اوقات شرعی مراجعه فرمایید.
تاریخ تاریخ قمری تاریخ میلادی اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
۱ خرداد ۱۴۰۲ ۲ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۲۲ مه ۲۰۲۳ ۰۳:۳۱ ۰۵:۰۵ ۱۲:۰۳ ۱۹:۰۲ ۱۹:۲۱ ۲۳:۱۶
۲ خرداد ۱۴۰۲ ۳ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۲۳ مه ۲۰۲۳ ۰۳:۳۰ ۰۵:۰۴ ۱۲:۰۳ ۱۹:۰۳ ۱۹:۲۲ ۲۳:۱۶
۳ خرداد ۱۴۰۲ ۴ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۲۴ مه ۲۰۲۳ ۰۳:۲۹ ۰۵:۰۴ ۱۲:۰۳ ۱۹:۰۳ ۱۹:۲۳ ۲۳:۱۶
۴ خرداد ۱۴۰۲ ۵ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۲۵ مه ۲۰۲۳ ۰۳:۲۸ ۰۵:۰۳ ۱۲:۰۳ ۱۹:۰۴ ۱۹:۲۳ ۲۳:۱۶
۵ خرداد ۱۴۰۲ ۶ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۲۶ مه ۲۰۲۳ ۰۳:۲۸ ۰۵:۰۳ ۱۲:۰۴ ۱۹:۰۵ ۱۹:۲۴ ۲۳:۱۶
۶ خرداد ۱۴۰۲ ۷ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۲۷ مه ۲۰۲۳ ۰۳:۲۷ ۰۵:۰۲ ۱۲:۰۴ ۱۹:۰۵ ۱۹:۲۵ ۲۳:۱۶
۷ خرداد ۱۴۰۲ ۸ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۲۸ مه ۲۰۲۳ ۰۳:۲۶ ۰۵:۰۲ ۱۲:۰۴ ۱۹:۰۶ ۱۹:۲۵ ۲۳:۱۶
۸ خرداد ۱۴۰۲ ۹ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۲۹ مه ۲۰۲۳ ۰۳:۲۶ ۰۵:۰۲ ۱۲:۰۴ ۱۹:۰۶ ۱۹:۲۶ ۲۳:۱۶
۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۰ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۳۰ مه ۲۰۲۳ ۰۳:۲۵ ۰۵:۰۱ ۱۲:۰۴ ۱۹:۰۷ ۱۹:۲۷ ۲۳:۱۶
۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۱ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۳۱ مه ۲۰۲۳ ۰۳:۲۵ ۰۵:۰۱ ۱۲:۰۴ ۱۹:۰۸ ۱۹:۲۷ ۲۳:۱۶
۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ۱۲ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۱ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۴ ۰۵:۰۱ ۱۲:۰۴ ۱۹:۰۸ ۱۹:۲۸ ۲۳:۱۶
۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ۱۳ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۲ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۴ ۰۵:۰۰ ۱۲:۰۵ ۱۹:۰۹ ۱۹:۲۹ ۲۳:۱۶
۱۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۳ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۳ ۰۵:۰۰ ۱۲:۰۵ ۱۹:۰۹ ۱۹:۲۹ ۲۳:۱۶
۱۴ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۴ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۳ ۰۵:۰۰ ۱۲:۰۵ ۱۹:۱۰ ۱۹:۳۰ ۲۳:۱۶
۱۵ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۵ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۲ ۰۵:۰۰ ۱۲:۰۵ ۱۹:۱۰ ۱۹:۳۰ ۲۳:۱۶
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۶ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۲ ۰۵:۰۰ ۱۲:۰۵ ۱۹:۱۱ ۱۹:۳۱ ۲۳:۱۶
۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۷ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۲ ۰۴:۵۹ ۱۲:۰۵ ۱۹:۱۱ ۱۹:۳۱ ۲۳:۱۷
۱۸ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۸ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۱ ۰۴:۵۹ ۱۲:۰۶ ۱۹:۱۲ ۱۹:۳۲ ۲۳:۱۷
۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۹ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۱ ۰۴:۵۹ ۱۲:۰۶ ۱۹:۱۲ ۱۹:۳۲ ۲۳:۱۷
۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۲۱ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۱ ۰۴:۵۹ ۱۲:۰۶ ۱۹:۱۳ ۱۹:۳۳ ۲۳:۱۷
۲۱ خرداد ۱۴۰۲ ۲۲ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۱ ۰۴:۵۹ ۱۲:۰۶ ۱۹:۱۳ ۱۹:۳۳ ۲۳:۱۷
۲۲ خرداد ۱۴۰۲ ۲۳ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۱ ۰۴:۵۹ ۱۲:۰۶ ۱۹:۱۴ ۱۹:۳۴ ۲۳:۱۷
۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ۲۴ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۱ ۰۴:۵۹ ۱۲:۰۷ ۱۹:۱۴ ۱۹:۳۴ ۲۳:۱۷
۲۴ خرداد ۱۴۰۲ ۲۵ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۱ ۰۴:۵۹ ۱۲:۰۷ ۱۹:۱۴ ۱۹:۳۴ ۲۳:۱۷
۲۵ خرداد ۱۴۰۲ ۲۶ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۱ ۰۴:۵۹ ۱۲:۰۷ ۱۹:۱۵ ۱۹:۳۵ ۲۳:۱۸
۲۶ خرداد ۱۴۰۲ ۲۷ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۱ ۰۴:۵۹ ۱۲:۰۷ ۱۹:۱۵ ۱۹:۳۵ ۲۳:۱۸
۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۸ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۱ ۰۴:۵۹ ۱۲:۰۷ ۱۹:۱۵ ۱۹:۳۵ ۲۳:۱۸
۲۸ خرداد ۱۴۰۲ ۲۹ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۱ ۰۵:۰۰ ۱۲:۰۸ ۱۹:۱۶ ۱۹:۳۶ ۲۳:۱۸
۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ۳۰ ذي القعدة ۱۴۴۴ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۱ ۰۵:۰۰ ۱۲:۰۸ ۱۹:۱۶ ۱۹:۳۶ ۲۳:۱۸
۳۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱ ذي الحجة ۱۴۴۴ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۱ ۰۵:۰۰ ۱۲:۰۸ ۱۹:۱۶ ۱۹:۳۶ ۲۳:۱۹
۳۱ خرداد ۱۴۰۲ ۲ ذي الحجة ۱۴۴۴ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ ۰۳:۲۱ ۰۵:۰۰ ۱۲:۰۸ ۱۹:۱۶ ۱۹:۳۷ ۲۳:۱۹