اوقات شرعی امروز شهر گرگان
اذان صبح : ۰۵:۲۳ طلوع آفتاب : ۰۶:۵۴
اذان ظهر : ۱۱:۴۵ غروب آفتاب : ۱۶:۳۶
اذان مغرب : ۱۶:۵۶ نیمه شب شرعی : ۲۲:۵۹
اوقات شرعی ماهیانه شهر گرگان
بمنظور مشاهده و محاسبه اوقات شرعی در بازه های زمانی دیگر یا شهرهای دیگر می توانید به صفحه محاسبه اوقات شرعی مراجعه فرمایید.
تاریخ تاریخ قمری تاریخ میلادی اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
۱ آذر ۱۴۰۲ ۸ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۰۸ ۰۶:۳۷ ۱۱:۳۸ ۱۶:۳۹ ۱۶:۵۹ ۲۲:۵۴
۲ آذر ۱۴۰۲ ۹ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۰۹ ۰۶:۳۸ ۱۱:۳۹ ۱۶:۳۹ ۱۶:۵۹ ۲۲:۵۴
۳ آذر ۱۴۰۲ ۱۰ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۱۰ ۰۶:۳۹ ۱۱:۳۹ ۱۶:۳۸ ۱۶:۵۸ ۲۲:۵۴
۴ آذر ۱۴۰۲ ۱۱ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۱۱ ۰۶:۴۰ ۱۱:۳۹ ۱۶:۳۸ ۱۶:۵۸ ۲۲:۵۴
۵ آذر ۱۴۰۲ ۱۲ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۱۲ ۰۶:۴۱ ۱۱:۳۹ ۱۶:۳۷ ۱۶:۵۸ ۲۲:۵۴
۶ آذر ۱۴۰۲ ۱۳ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۱۲ ۰۶:۴۲ ۱۱:۴۰ ۱۶:۳۷ ۱۶:۵۷ ۲۲:۵۵
۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۴ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۱۳ ۰۶:۴۳ ۱۱:۴۰ ۱۶:۳۷ ۱۶:۵۷ ۲۲:۵۵
۸ آذر ۱۴۰۲ ۱۵ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۱۴ ۰۶:۴۴ ۱۱:۴۰ ۱۶:۳۷ ۱۶:۵۷ ۲۲:۵۵
۹ آذر ۱۴۰۲ ۱۶ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۱۵ ۰۶:۴۵ ۱۱:۴۱ ۱۶:۳۶ ۱۶:۵۷ ۲۲:۵۶
۱۰ آذر ۱۴۰۲ ۱۷ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۱ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۱۶ ۰۶:۴۶ ۱۱:۴۱ ۱۶:۳۶ ۱۶:۵۶ ۲۲:۵۶
۱۱ آذر ۱۴۰۲ ۱۸ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۲ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۱۷ ۰۶:۴۷ ۱۱:۴۲ ۱۶:۳۶ ۱۶:۵۶ ۲۲:۵۶
۱۲ آذر ۱۴۰۲ ۱۹ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۳ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۱۷ ۰۶:۴۸ ۱۱:۴۲ ۱۶:۳۶ ۱۶:۵۶ ۲۲:۵۷
۱۳ آذر ۱۴۰۲ ۲۰ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۴ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۱۸ ۰۶:۴۹ ۱۱:۴۲ ۱۶:۳۶ ۱۶:۵۶ ۲۲:۵۷
۱۴ آذر ۱۴۰۲ ۲۱ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۵ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۱۹ ۰۶:۵۰ ۱۱:۴۳ ۱۶:۳۶ ۱۶:۵۶ ۲۲:۵۷
۱۵ آذر ۱۴۰۲ ۲۲ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۶ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۰ ۰۶:۵۰ ۱۱:۴۳ ۱۶:۳۶ ۱۶:۵۶ ۲۲:۵۸
۱۶ آذر ۱۴۰۲ ۲۳ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۷ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۰ ۰۶:۵۱ ۱۱:۴۴ ۱۶:۳۶ ۱۶:۵۶ ۲۲:۵۸
۱۷ آذر ۱۴۰۲ ۲۴ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۸ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۱ ۰۶:۵۲ ۱۱:۴۴ ۱۶:۳۶ ۱۶:۵۶ ۲۲:۵۸
۱۸ آذر ۱۴۰۲ ۲۵ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۹ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۲ ۰۶:۵۳ ۱۱:۴۴ ۱۶:۳۶ ۱۶:۵۶ ۲۲:۵۹
۱۹ آذر ۱۴۰۲ ۲۶ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۳ ۰۶:۵۴ ۱۱:۴۵ ۱۶:۳۶ ۱۶:۵۶ ۲۲:۵۹
۲۰ آذر ۱۴۰۲ ۲۷ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۳ ۰۶:۵۴ ۱۱:۴۵ ۱۶:۳۶ ۱۶:۵۷ ۲۳:۰۰
۲۱ آذر ۱۴۰۲ ۲۸ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۴ ۰۶:۵۵ ۱۱:۴۶ ۱۶:۳۶ ۱۶:۵۷ ۲۳:۰۰
۲۲ آذر ۱۴۰۲ ۲۹ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۵ ۰۶:۵۶ ۱۱:۴۶ ۱۶:۳۶ ۱۶:۵۷ ۲۳:۰۱
۲۳ آذر ۱۴۰۲ ۳۰ جمادي الأولی ۱۴۴۵ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۵ ۰۶:۵۷ ۱۱:۴۷ ۱۶:۳۷ ۱۶:۵۷ ۲۳:۰۱
۲۴ آذر ۱۴۰۲ ۱ جمادي الثاني ۱۴۴۵ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۶ ۰۶:۵۷ ۱۱:۴۷ ۱۶:۳۷ ۱۶:۵۸ ۲۳:۰۱
۲۵ آذر ۱۴۰۲ ۲ جمادي الثاني ۱۴۴۵ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۷ ۰۶:۵۸ ۱۱:۴۸ ۱۶:۳۷ ۱۶:۵۸ ۲۳:۰۲
۲۶ آذر ۱۴۰۲ ۳ جمادي الثاني ۱۴۴۵ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۷ ۰۶:۵۹ ۱۱:۴۸ ۱۶:۳۸ ۱۶:۵۸ ۲۳:۰۲
۲۷ آذر ۱۴۰۲ ۴ جمادي الثاني ۱۴۴۵ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۸ ۰۶:۵۹ ۱۱:۴۹ ۱۶:۳۸ ۱۶:۵۹ ۲۳:۰۳
۲۸ آذر ۱۴۰۲ ۵ جمادي الثاني ۱۴۴۵ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۸ ۰۷:۰۰ ۱۱:۴۹ ۱۶:۳۸ ۱۶:۵۹ ۲۳:۰۳
۲۹ آذر ۱۴۰۲ ۶ جمادي الثاني ۱۴۴۵ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۲۹ ۰۷:۰۱ ۱۱:۵۰ ۱۶:۳۹ ۱۶:۵۹ ۲۳:۰۴
۳۰ آذر ۱۴۰۲ ۷ جمادي الثاني ۱۴۴۵ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳ ۰۵:۳۰ ۰۷:۰۱ ۱۱:۵۰ ۱۶:۳۹ ۱۷:۰۰ ۲۳:۰۴