اوقات شرعی امروز شهر ساری
اذان صبح : ۰۲:۵۰ طلوع آفتاب : ۰۴:۳۹
اذان ظهر : ۱۱:۵۹ غروب آفتاب : ۱۹:۱۹
اذان مغرب : ۱۹:۴۱ نیمه شب شرعی : ۲۳:۰۵
اوقات شرعی ماهیانه شهر ساری
بمنظور مشاهده و محاسبه اوقات شرعی در بازه های زمانی دیگر یا شهرهای دیگر می توانید به صفحه محاسبه اوقات شرعی مراجعه فرمایید.
تاریخ تاریخ قمری تاریخ میلادی اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۲ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۲۱ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۰۴ ۰۴:۴۶ ۱۱:۵۴ ۱۹:۰۳ ۱۹:۲۴ ۲۳:۰۳
۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۳ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۲۲ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۰۳ ۰۴:۴۶ ۱۱:۵۴ ۱۹:۰۴ ۱۹:۲۴ ۲۳:۰۳
۳ خرداد ۱۴۰۳ ۱۴ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۲۳ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۰۲ ۰۴:۴۵ ۱۱:۵۵ ۱۹:۰۴ ۱۹:۲۵ ۲۳:۰۳
۴ خرداد ۱۴۰۳ ۱۵ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۲۴ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۰۱ ۰۴:۴۴ ۱۱:۵۵ ۱۹:۰۵ ۱۹:۲۶ ۲۳:۰۳
۵ خرداد ۱۴۰۳ ۱۶ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۲۵ مه ۲۰۲۴ ۰۳:۰۰ ۰۴:۴۴ ۱۱:۵۵ ۱۹:۰۶ ۱۹:۲۷ ۲۳:۰۳
۶ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۲۶ مه ۲۰۲۴ ۰۲:۵۹ ۰۴:۴۳ ۱۱:۵۵ ۱۹:۰۷ ۱۹:۲۸ ۲۳:۰۳
۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۸ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۲۷ مه ۲۰۲۴ ۰۲:۵۸ ۰۴:۴۳ ۱۱:۵۵ ۱۹:۰۷ ۱۹:۲۸ ۲۳:۰۳
۸ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۲۸ مه ۲۰۲۴ ۰۲:۵۸ ۰۴:۴۲ ۱۱:۵۵ ۱۹:۰۸ ۱۹:۲۹ ۲۳:۰۳
۹ خرداد ۱۴۰۳ ۲۰ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۲۹ مه ۲۰۲۴ ۰۲:۵۷ ۰۴:۴۲ ۱۱:۵۵ ۱۹:۰۹ ۱۹:۳۰ ۲۳:۰۳
۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ۲۱ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۳۰ مه ۲۰۲۴ ۰۲:۵۶ ۰۴:۴۲ ۱۱:۵۵ ۱۹:۰۹ ۱۹:۳۱ ۲۳:۰۳
۱۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲۲ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۳۱ مه ۲۰۲۴ ۰۲:۵۵ ۰۴:۴۱ ۱۱:۵۶ ۱۹:۱۰ ۱۹:۳۱ ۲۳:۰۳
۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ۲۳ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۱ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۵ ۰۴:۴۱ ۱۱:۵۶ ۱۹:۱۱ ۱۹:۳۲ ۲۳:۰۳
۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ۲۴ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۲ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۴ ۰۴:۴۰ ۱۱:۵۶ ۱۹:۱۱ ۱۹:۳۳ ۲۳:۰۳
۱۴ خرداد ۱۴۰۳ ۲۵ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۳ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۴ ۰۴:۴۰ ۱۱:۵۶ ۱۹:۱۲ ۱۹:۳۳ ۲۳:۰۳
۱۵ خرداد ۱۴۰۳ ۲۶ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۴ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۳ ۰۴:۴۰ ۱۱:۵۶ ۱۹:۱۳ ۱۹:۳۴ ۲۳:۰۳
۱۶ خرداد ۱۴۰۳ ۲۷ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۵ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۳ ۰۴:۴۰ ۱۱:۵۶ ۱۹:۱۳ ۱۹:۳۵ ۲۳:۰۳
۱۷ خرداد ۱۴۰۳ ۲۸ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۶ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۲ ۰۴:۳۹ ۱۱:۵۷ ۱۹:۱۴ ۱۹:۳۵ ۲۳:۰۳
۱۸ خرداد ۱۴۰۳ ۲۹ ذي القعدة ۱۴۴۵ ۷ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۲ ۰۴:۳۹ ۱۱:۵۷ ۱۹:۱۴ ۱۹:۳۶ ۲۳:۰۳
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ ۱ ذي الحجة ۱۴۴۵ ۸ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۱ ۰۴:۳۹ ۱۱:۵۷ ۱۹:۱۵ ۱۹:۳۶ ۲۳:۰۳
۲۰ خرداد ۱۴۰۳ ۲ ذي الحجة ۱۴۴۵ ۹ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۱ ۰۴:۳۹ ۱۱:۵۷ ۱۹:۱۵ ۱۹:۳۷ ۲۳:۰۳
۲۱ خرداد ۱۴۰۳ ۳ ذي الحجة ۱۴۴۵ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۱ ۰۴:۳۹ ۱۱:۵۷ ۱۹:۱۶ ۱۹:۳۷ ۲۳:۰۳
۲۲ خرداد ۱۴۰۳ ۴ ذي الحجة ۱۴۴۵ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۱ ۰۴:۳۹ ۱۱:۵۸ ۱۹:۱۶ ۱۹:۳۸ ۲۳:۰۳
۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ۵ ذي الحجة ۱۴۴۵ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۰ ۰۴:۳۹ ۱۱:۵۸ ۱۹:۱۷ ۱۹:۳۸ ۲۳:۰۴
۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ۶ ذي الحجة ۱۴۴۵ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۰ ۰۴:۳۹ ۱۱:۵۸ ۱۹:۱۷ ۱۹:۳۹ ۲۳:۰۴
۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ۷ ذي الحجة ۱۴۴۵ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۰ ۰۴:۳۹ ۱۱:۵۸ ۱۹:۱۷ ۱۹:۳۹ ۲۳:۰۴
۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ۸ ذي الحجة ۱۴۴۵ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۰ ۰۴:۳۹ ۱۱:۵۸ ۱۹:۱۸ ۱۹:۳۹ ۲۳:۰۴
۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۹ ذي الحجة ۱۴۴۵ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۰ ۰۴:۳۹ ۱۱:۵۹ ۱۹:۱۸ ۱۹:۴۰ ۲۳:۰۴
۲۸ خرداد ۱۴۰۳ ۱۰ ذي الحجة ۱۴۴۵ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۰ ۰۴:۳۹ ۱۱:۵۹ ۱۹:۱۹ ۱۹:۴۰ ۲۳:۰۴
۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ۱۱ ذي الحجة ۱۴۴۵ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۰ ۰۴:۳۹ ۱۱:۵۹ ۱۹:۱۹ ۱۹:۴۰ ۲۳:۰۴
۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ۱۲ ذي الحجة ۱۴۴۵ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۰ ۰۴:۳۹ ۱۱:۵۹ ۱۹:۱۹ ۱۹:۴۱ ۲۳:۰۵
۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۳ ذي الحجة ۱۴۴۵ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴ ۰۲:۵۰ ۰۴:۴۰ ۱۱:۵۹ ۱۹:۱۹ ۱۹:۴۱ ۲۳:۰۵